{"Name":"Göta Lejon","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":"Välkommen till Göta Lejon!"},{"Name":"keywords","Content":"götene bio, göta lejon, biosverige,biljetter,onlinebokning,biljettbokning,film,filminformation,filmer,biograf,biografer i sverige,svensk bio,dolby atmos,trailers,filmtrailers"}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3A%22V%C3%A4lkommen%20till%20G%C3%B6ta%20Lejon!%22%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3A%22g%C3%B6tene%20bio%2C%20g%C3%B6ta%20lejon%2C%20biosverige%2Cbiljetter%2Conlinebokning%2Cbiljettbokning%2Cfilm%2Cfilminformation%2Cfilmer%2Cbiograf%2Cbiografer%20i%20sverige%2Csvensk%20bio%2Cdolby%20atmos%2Ctrailers%2Cfilmtrailers%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hem%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5rt%20program%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fdagbio_vilar%22%2C%22Label%22%3A%22Dagbio%22%2C%22Title%22%3A%22Dagbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20filmer%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fpresentkort%22%2C%22Label%22%3A%22Presentkort%22%2C%22Title%22%3A%22Presentkort%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fbli-medlem%22%2C%22Label%22%3A%22Bli%20medlem%22%2C%22Title%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontakta%20oss%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgotenebio%22%2C%22Label%22%3A%22Facebook%22%2C%22Title%22%3A%22Facebook%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2021-08-23T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Vi ses i höst!"},{"Key":"@season.message","Value":"Vi tar som vanligt ett litet uppehåll efter sommarbio! Vi är tillbaka i september med det bästa bioutbudet vi kan erbjuda, håll utkik på vår hemsida och sociala medier!"},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"http://biljettbokning.videvox.se/ShowCinemas.aspx?ID=4"},{"Key":"@latitude","Value":"58.5277055"},{"Key":"@longitude","Value":"13.4926998"},{"Key":"@phone","Value":null},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"30"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"0"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"30"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"false"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"false"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"month"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"95"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"4"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Cp%3E%3Cstrong%3EGatuadress%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3BTorggatan%204%20(G%26ouml%3Btasalen%20i%20Centrumhusets%20k%26auml%3Bllare)%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EPlatser%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B87%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EBiljettbokning%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3BMedborgarkontoret%20i%20G%26ouml%3Btene.%20Telefon%3A%200511-38%2060%2001%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3ETelefon%20kassa%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B0511-504%2090%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EPostadress%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3Bc%2Fo%20G%26ouml%3Btene%20kommun%2C%20533%2080%20G%26ouml%3Btene%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EStart%26aring%3Br%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B2003%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3E%26Auml%3Bgare%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3BVidevox%20Biografservice%20AB.%20Telefon%3A%2008-92%2000%2045%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"http://www.facebook.com/gotenebio"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":"https://www.instagram.com/biogotalejon/"}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Hem","Title":"Gå till startsidan"},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Vårt program"},{"Path":"/p/dagbio_vilar","Label":"Dagbio","Title":"Dagbio"},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Våra filmer"},{"Path":"/p/presentkort","Label":"Presentkort","Title":"Presentkort"},{"Path":"/p/bli-medlem","Label":"Bli medlem","Title":null},{"Path":"/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontakta oss"},{"Path":"https://www.facebook.com/gotenebio","Label":"Facebook","Title":"Facebook"}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.0","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"180912"}