{"Name":"Göta Lejon","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":"Välkommen till Göta Lejon!"},{"Name":"keywords","Content":"götene bio, göta lejon, biosverige, biljetter, onlinebokning, biljettbokning, film, filminformation, filmer, biograf, biografer i sverige, svensk bio, dolby atmos, trailers, filmtrailers"}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3A%22V%C3%A4lkommen%20till%20G%C3%B6ta%20Lejon!%22%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3A%22g%C3%B6tene%20bio%2C%20g%C3%B6ta%20lejon%2C%20biosverige%2C%20biljetter%2C%20onlinebokning%2C%20biljettbokning%2C%20film%2C%20filminformation%2C%20filmer%2C%20biograf%2C%20biografer%20i%20sverige%2C%20svensk%20bio%2C%20dolby%20atmos%2C%20trailers%2C%20filmtrailers%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hem%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5rt%20program%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20filmer%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fdagbio%22%2C%22Label%22%3A%22Dagbio%22%2C%22Title%22%3A%22Dagbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fbiljetter%22%2C%22Label%22%3A%22Biljetter%22%2C%22Title%22%3Anull%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fsome%22%2C%22Label%22%3A%22Sociala%20medier%22%2C%22Title%22%3Anull%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgotenebio%22%2C%22Label%22%3A%22Facebook%22%2C%22Title%22%3A%22Facebook%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fsome%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbiogotalejon%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Instagram%22%2C%22Title%22%3A%22Instagram%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fsome%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontakta%20oss%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2023-07-29T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":"2023-09-01T00:00:00.000"},{"Key":"@season.title","Value":"Vi ses i höst!"},{"Key":"@season.message","Value":"Vi vilar ut oss för fullt och kommer tillbaka med ett (förhoppningsvis) fullspäckat bioprogram i slutet av september ❤️ Håll utkik på våra sociala medier för att inte missa när vi startar upp igen! Tills dess önskar vi alla våra underbara biobesökare en underbar sommar ❤️"},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"https://gotenebio.checkout.dx.tech/"},{"Key":"@bookingType","Value":"2"},{"Key":"@heroSortingOrder","Value":"descending"},{"Key":"@latitude","Value":"58.5277055"},{"Key":"@longitude","Value":"13.4926998"},{"Key":"@phone","Value":null},{"Key":"@alert","Value":""},{"Key":"@alertBackgroundColor","Value":null},{"Key":"@alertTextColor","Value":null},{"Key":"@alertMarqueeSpeed","Value":null},{"Key":"@alertMarqueeActive","Value":null},{"Key":"@alertStartDate","Value":null},{"Key":"@alertEndDate","Value":null},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"20"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"100"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"0"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"30"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"false"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"none"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"30"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"5"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Cp%3E%3Cstrong%3EGatuadress%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3BTorggatan%204%20(G%26ouml%3Btasalen%20i%20Centrumhusets%20k%26auml%3Bllare)%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EPlatser%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B87%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EBiljettbokning%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3BMedborgarkontoret%20i%20G%26ouml%3Btene.%20Telefon%3A%200511-38%2060%2001%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3ETelefon%20kassa%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B0511-504%2090%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EPostadress%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3Bc%2Fo%20G%26ouml%3Btene%20kommun%2C%20533%2080%20G%26ouml%3Btene%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EStart%26aring%3Br%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B2003%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3E%26Auml%3Bgare%3A%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3BVidevox%20Biografservice%20AB.%20Telefon%3A%2008-92%2000%2045%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"http://www.facebook.com/gotenebio"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":"https://www.instagram.com/biogotalejon/"},{"Key":"Social.TikTok","Value":null}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Hem","Title":"Gå till startsidan","ParentPath":null},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Vårt program","ParentPath":null},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Våra filmer","ParentPath":null},{"Path":"/p/dagbio","Label":"Dagbio","Title":"Dagbio","ParentPath":null},{"Path":"/p/biljetter","Label":"Biljetter","Title":null,"ParentPath":null},{"Path":"/p/some","Label":"Sociala medier","Title":null,"ParentPath":null},{"Path":"https://www.facebook.com/gotenebio","Label":"Facebook","Title":"Facebook","ParentPath":"/p/some"},{"Path":"https://www.instagram.com/biogotalejon/","Label":"Instagram","Title":"Instagram","ParentPath":"/p/some"},{"Path":"/p/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontakta oss","ParentPath":null}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.1+1e0133768da970b73a76361c86382598101eb1b9","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"221118","WebsiteGUID":"a27a3e56-9ad0-48bc-a74a-c0afc47f547e"}